Pigments per a tintes

La tinta està composta principalment per un aglutinant, un pigment i un agent auxiliar i el pigment determina el color, la resistència al tintat, el color i la resistència al dissolvent, la resistència a la llum i la resistència al calor de la tinta.